Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Văn bản của Trường
Văn bản của Bộ
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcVăn bản - Quy chếVăn bản của Trường  
Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011 - 2016 và 2016 - 2021
Thứ tư, 03:44' 26/12/2012

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011 - 2016 và 2016 - 2021

 

I. Thống nhất nhận thức về công tác quy hoạch cán bộ

1. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch có kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, luận chuyển, bố trí, sử dụng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của nhà trường và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phải đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch

2.1. Nội dung đánh giá:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Năng lực thực tiễn

- Uy tín

- Sức khỏe

- Chiều hướng, triển vọng phát triển.

2.2. Quy trình đánh giá

- Cá nhân tự nhận xét, đánh giá

- Trưởng đơn vị sử dụng cán bộ nhận xét, đánh giá

- Tập thể lãnh đạo xem xét đánh giá, kết luận.

3. Quy hoạch phải đảm bảo phương châm mở: Một chức danh cần quy hoạch một số người, một người có thể được quy hoạch vào một số chức danh.

4. Quy hoạch phải đảm bảo phương châm động: được rà soát định kỳ, bổ sung điều chỉnh kịp thời.

5. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự.

- Bố trí nhân sự là lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu.

- Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên.

- Cán bộ trong quy hoạch không nhất thiết ở thời điểm quy hoạch phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch.

6. Quy hoạch đối với cán bộ đương chức: Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái bổ nhiệm thì là nguồn đương nhiên, không đưa vào quy hoạch chức vụ đang đảm nhiệm.

7. Số lượng đưa vào quy hoạch.

- Tối thiểu đưa vào quy hoạch 2 - 3 người vào một chức danh.

- Không quy hoạch 1 người quá 3 chức danh; không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người.

8. Yêu cầu về độ tuổi.

- Cán bộ được đưa vào quy hoạch nhìn chung phải trẻ tuổi để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Đủ thời gian đảm nhiệm ít nhất 1 nhiệm kỳ khi bổ nhiệm

II. Nội dung, quy trình quy hoạch cán bộ của các đơn vị

1. Bước 1: Tổ chức họp đơn vị giới thiệu nguồn.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức trong biên chế.

- Nội dung:

Trưởng, Phó đơn vị đương nhiệm thống nhất danh sách giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch Lãnh đạo trường, Trưởng, Phó đơn vị, làm phiếu giới thiệu.

Đơn vị bỏ phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch chức vụ Trưởng, Phó đơn vị (người bỏ phiếu có thể giới thiệu bổ sung ngoài danh sách dự kiến).

Giới thiệu cán bộ của đơn vị mình đưa vào nguồn quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (nếu có).

            Trao đổi, nhận xét, đánh giá cán bộ được đưa vào quy hoạch (với những cán bộ có tỷ lệ phiếu đạt từ 50% trở lên).

2.Bước 2: Báo cáo kết quả quy hoạch tại các đơn vị.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp của đơn vị, Trưởng đơn vị tổng hợp danh sách cán bộ đạt tỷ lệ phiếu giới thiệu từ 50% trở lên nộp tại phòng Tổ chức cán bộ, gồm:

- Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch chức vụ Trưởng, phó đơn vị (theo mẫu).

- Danh sách cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (nếu có)

- Nhận xét đánh giá của tập thể đơn vị có xác nhân của Trưởng đơn vị đối với cán bộ được đưa vào quy hoạch (theo mẫu).

- Thời hạn nộp: 11h00, Thứ 6 ngày 28/12/2012.

3. Bước 3: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo trường:

- Trao đổi, quyết định quy hoạch đối với chức danh Trưởng, Phó các đơn vị.

- Thống nhất danh sách đưa vào giới thiệu quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

III. Nội dung, quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường

Trên cơ sở giới thiệu của các đơn vị và kết quả thống nhất của Tập thể lãnh đạo trường về danh sách đưa vào giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo trường.

1. Bước 1: Tổ chức hội nghị giới thiệu nguồn

- Thành phần: Toàn thể cán bộ chủ chốt của nhà trường: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, BCH Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Trưởng, Phó các đơn vị.

- Nội dung: Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường (theo mẫu).

2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo

Trao đổi, bỏ phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo trường

3. Bước 3: Tổng hợp, báo cáo Bộ VHTTDL kết quả giới thiệu.

Trên đây là Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011 - 2016 và 2016 - 2021, kính đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Ban giám hiệu (b/c)

- Lưu VT, TCCB, T.40

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

GS. TS. Nguyễn Đại Dương

 

 

 

 

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  MẪU BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2011 - 2012 (15/08/2012)
 ▪  MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC HÀNG NĂM NĂM HỌC 2011 - 2012 (15/08/2012)
 ▪  MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (15/08/2012)
 ▪  THÔNG BÁO (15/08/2012)
 ▪  Các quy trình ISO của trường Đại học TDTT Bắc Ninh (11/05/2012)
 ▪  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008 (13/11/2011)
 ▪  Quy định về công tác Văn thư của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (20/05/2011)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com