Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 10 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục  
Thông báo về việc hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá
Thứ sáu, 11:51' 12/05/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 314/TB-TDTTBN                                                Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá

 

Kính gửi: các nhóm chuyên trách Tự đánh giá

 

Căn cứ kế hoạch số 118/KH-BGDĐT về triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ giáo dục - Đào tạo;

Căn cứ vào kết luận cuộc họp đề xuất nhiệm vụ cải tiến chất lượng đào tạo trong Tự đánh giá ngày 25/4/2017 của Lãnh đạo trường với nội dung: Các nhóm chuyên trách tiếp tục bổ sung minh chứng và hoàn thiện báo cáo nộp về phòng khảo thí & ĐBCLGD ngày 03/5/2017.

Để đảm bảo kịp tiến độ cho thẩm định và đánh giá ngoài, thừa lệnh Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh yêu cầu các nhóm chuyên trách hoàn thiện báo cáo và gửi về phòng khảo thí & ĐBCLGD trước ngày 19/5/2017.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

Như kính gửi;

BGH (để báo cáo);

Lưu VT, KT&ĐBCLGD

T/L HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

 

(Đã ký)

 

TS Đàm Trung Kiên

 

 

                                                                               

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Một số thông tin về công tác kiểm định chất lượng giáo dục (14/03/2017)
 ▪  Thông báo về việc nộp ngân hàng đề thi các bộ môn lý thuyết, thực hành (09/05/2016)
 ▪  Thông báo về việc rà soát ngân hàng đề thi các bộ môn Lý thuyết, Thực hành (04/04/2016)
 ▪  Bản dự thảo tự đánh giá của trường Đại học TDTT Bắc Ninh (29/03/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com