Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thu Hường
Thứ tư, 06:03' 06/12/2017

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

         

Đề tài luận án: “Xác định nhu cầu và tiêu dùng Thể dục thể thao khu dân cư Thị xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh”

Chuyên ngành:               Giáo dục thể chất

Mã số:                            62140103

Họ và tên NCS:              NGUYỄN THU HƯỜNG

Khoá đào tạo:                Chính quy không tập trung

Thời gian đào tạo:                   Từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2016

Cán bộ hướng dẫn:                  1. GS.TS. Dương Nghiệp Chí

                                                2. PGS.TS. Trần Đức Dũng

Tên cơ sở đào tạo:                   Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

          1. Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan đến kinh tế thể thao nói chung và nhu cầu, tiêu dùng TDTT nói riêng. Đồng thời khái quát được các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá cũng như xác định nhu cầu và tiêu dùng TDTT khu dân cư Thị xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh.

          2. Luận án đã lựa chọn được 03 tiêu chí xác định nhu cầu TDTT và 04 tiêu chí xác định tiêu dùng TDTT khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở các tiêu chí đã lựa chọn, tác giả đã khảo sát, thu thập số liệu, phân tích đánh giá, so sánh và bàn luận để đưa ra những hạn chế trong đáp ứng nhu cầu TDTT của người dân trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.

3. Luận án đã đề xuất được 06 giải pháp tăng nhu cầu và tiêu dùng góp phần phát triển TDTT ở thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh (bao gồm 25 giải pháp nhỏ và 06 chỉ số đo chung) tương đối chi tiết và cụ thể.

Kết quả trên là những đóng góp mới có giá trị về mặt khoa học, xã hội nói chung và phát triển TDTT quần chúng, TDTT trường học trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Người hướng dẫn 1

 

 

Người hướng dẫn 2

 

Nghiên cứu sinh

 

 

GS.TS. Dương Nghiệp Chí

PGS.TS.Trần Đức Dũng

Nguyễn Thu Hường

 

 
 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Trương Đức Thăng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Bằng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Mai Thị Bích Ngọc (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Tiến Lâm (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phùng Xuân Dũng (02/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Đông Dương (17/05/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Quyên (02/12/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Ngọc Cương (16/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Hoài Nam (01/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Văn Hòa (25/07/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com