Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục  
Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Thứ tư, 02:13' 07/03/2018

Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

          1- Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02222.217.403

- Email: trungtamkhaothitdtt@gmail.com.

            2- Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị:

Tháng 11/2007 thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo theo quyết định số 394/QĐ-ĐHI-TC, ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Trường Đại học TDTT I.

Tháng 10/2008 sáp nhập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, Ban thanh tra giáo dục thành phòng Thanh tra - Khảo thí (thực hiện theo quyết định số 3000/QĐ-BVHTTDL, ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh).

Tháng 5/2014: Đổi tên phòng Thanh tra - Khảo thí thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014 của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Từ 2007 đến nay Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ do Nhà trường quy định.


3- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

3.1- Chức năng:

Phòng KT&ĐBCLGD có chức năng tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu về tổ chức, quản lý các hoạt động thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

3.2- Nhiệm vụ:

1. Hoạt động thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Tổ chức thẩm định văn bằng, chứng chỉ, phôi bằng; kiểm tra giám sát việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường;

- Giám sát công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá;

- Đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của Trường theo quy định cảu pháp luật.

2. Hoạt động khảo thí

- Tổ chức chấm thi học phần: nhận, in sao đề thi, quản lý quy trình chấm thi, thông báo kết quả chấm thi;

- Tổ chức thẩm định ngẫu nhiên bài thi, luận văn, luận án khi có yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện quy trình phúc khảo;

- Đề xuất các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo.

3. Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường để tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường

- Tham gia các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ đảm bảo chất lượng giáo dục

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công


4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT Họ tên Chức vụ
1
TS. Ngô Trang Hưng
Trưởng phòng (2008 - 2013)
2
TS. Đàm Trung Kiên
Trưởng phòng (2015 - nay)
3
Ths. Ngô Anh Dũng

 

Phó trưởng phòng (2008 đến nay)

 

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

TT Họ tên, Chức vụ Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Đàm Trung Kiên

Trưởng Phòng

Tiến sĩ

Giải quyết công việc chung.

Tham gia công tác giảng dạy, NCKH

damtrungkien2008@gmail.com 0982882005
2

Ths. Ngô Anh Dũng

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

Giải quyết công việc theo mảng phụ trách.

   Thực hiện công tác thanh tra giáo dục

   Tham gia công tác giảng dạy, NCKH

0979617886
3

TS. Ngô Trang Hưng

Chuyên viên

Tiến sĩ

Giải quyết công việc được phân công

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

Tham gia công tác giảng dạy, NCKH

hungngotrang@yahoo.com

0989080322
4

ThS. Ngô Trọng Hiệp

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giải quyết công việc được phân công

Thực hiện công tác khảo thí - Quản lý dữ liệu bài thi

hiepnt66@gmail.com

0973202303
5

ThS. Lê Thị Thùy Linh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giải quyết công việc được phân công

Thực hiện công tác thanh tra giáo dục. Tham gia công tác Văn phòng Đảng ủy

thuylinhbb39@gmail.com

0906262185
6

ThS. Nguyễn Tiến Mạnh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy trình ISO

Nhận, in sao đề thi  các khóa đại học, cao đẳng, liên thông

Nguyentienmanh1988@gmail.com

0974858369
7

ThS. Nguyễn Tất Dũng

Chuyên viên

Thạc sĩ Đang học NCS tại Trung Quốc

tatdung040982@gmail.com

5. Các thành tích đã đạt được

5.1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009-2010

Tập thể lao động tiên tiến

437/QĐ- DHTTBN ngày 4/10/2010

2010-2011

Tập thể lao động tiên tiến

608/QĐ-TDTTBN ngày 21/10/2011

2011-2012

Tập thể lao động tiên tiến

 

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến

934/QĐ-TDTTBN ngày 8/10/2013

2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

3716/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2013

2013-2014

Tập thể lao động xuất sắc

3006/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2014

2014-2015

Tập thể lao động xuất sắc

 3598/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2015

2015-2016

Tập thể lao động tiên tiến

 

2016-2017

Tập thể lao động tiên tiến

 

 

5.2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

437/QĐ- DHTTBN ngày 4/10/2010

2011

Giấy khen

608/QĐ-TDTTBN ngày 21/10/2011

2013

Giấy khen

934/QĐ-TDTTBN ngày 8/10/2013

2013

Bằng khen

3716/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2013

2015

Bằng khen

3599/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2015

2016

Giấy khen

 

2017

Giấy khen

 

 

 

6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị.

Tập thể cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (26/12/2017)
 ▪  Lịch trình khảo sát đánh giá ngoài Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và danh sách cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên tham gia phỏng vấn (16/12/2017)
 ▪  Báo cáo tự đánh giá phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (23/11/2017)
 ▪  Thông báo về việc hoàn thiện báo cáo tự đánh giá (02/10/2017)
 ▪  Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (03/07/2017)
 ▪  Thông báo về việc bổ sung dữ liệu người học tốt nghiệp năm 2017 (27/06/2017)
 ▪  Biểu mẫu các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (08/06/2017)
 ▪  Biểu mẫu đề thi các môn học lý thuyết (08/06/2017)
 ▪  Khảo sát đánh giá chương trình, chất lượng đào tạo (25/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá (12/05/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com