Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thạch
Thứ năm, 12:31' 21/06/2018

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Tên luận án: Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông Khoa Sư phạm Thể dục Trường Đại học TDTT Bắc Ninh”.

2. Ngành                     : Giáo dục học

3. Mã số                      : 9140101

4. Họ tên NCS            : Nguyễn Văn Thạch

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Đức Chương

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Bùi Quang Hải

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

            - Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án:

Luận án được tiến hành nghiên cứu với mục đích nhằm lựa chọn các bài tập cho nhóm kỹ thuật tay phù hợp nâng cao hiệu quả giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn dạy và học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Đối tượng nghiên cứu của luận án: Bài tập kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

- Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 6 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán học thống kê.

- Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận của luận án:         

            Tổng quan đã hệ thống và phân tích được các vấn đề liên quan, từ đó xác định được nội dung, phương pháp ứng dụng trong nghiên cứu.

            Luận án đã đánh giá được thực trạng công tác giảng dạy kỹ thuật tay thông qua kết quả đánh giá các nội dung: Kế hoạch giảng dạy, nội dung và phân phối chương trình môn học chuyên ngành, các điều kiện đảm bảo cho dạy và học, đặc điểm đối tượng sinh viên chuyên ngành, thực trạng sử dụng bài tập ở từng giai đoạn giảng dạy kỹ thuật tay và thực trạng hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành Giáo dục thể chất một cách chi tiết. Đây là những cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc lựa chọn và đổi mới hệ thống bài tập.

            Luận án đã lựa chọn được 17 test chuyên môn để đánh giá hiệu quả sử dụng bài tập, đảm bảo độ tin cậy và có tính khả thi khi áp dụng.

 Dựa trên các cơ sở khoa học được đề xuất, luận án đã lựa chọn được 118 bài tập kỹ thuật tay chuyên môn thuộc 3 nhóm, bao gồm: Nhóm các bài tập mô phỏng động tác kỹ thuật (14 bài tập), nhóm các bài tập kỹ thuật đơn lẻ (34 bài tập) và nhóm các bài tập phối hợp kỹ thuật (70 bài tập) để giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành Giáo dục thể chất.

Luận án đã xây dựng được kế hoạch thực nghiệm ứng dụng các bài tập chi tiết đến từng giáo án cho 4 học phần chính giảng dạy kỹ thuật tay trong chương trình môn học chuyên ngành Cầu lông.

Các bài tập đã lựa chọn được ứng dụng theo kế hoạch thực nghiệm mà luận án đã xây dựng bước đầu đã cho thấy hiệu quả tích cực trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

 

Người hướng dẫn 1

 

PGS.TS. Lê Đức Chương

Người hướng dẫn 2

 

PGS.TS. Bùi Quang Hải

Nghiên cứu sinh

 

NGUYỄN VĂN THẠCH

 
 
 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thu Hường (06/12/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Trương Đức Thăng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Bằng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Mai Thị Bích Ngọc (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Tiến Lâm (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phùng Xuân Dũng (02/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Đông Dương (17/05/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Quyên (02/12/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Ngọc Cương (16/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Hoài Nam (01/11/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com