Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Vương Anh
Thứ năm, 11:13' 09/08/2018

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Tên luận án: Xác định nhóm phương pháp dạy học Bóng bàn cho sinh viên ngành GDTC Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh”.

2. Ngành:                    Giáo dục học

3. Mã số:                     9140101

          4. Họ tên NCS:      Lê Vương Anh

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Đồng Văn Triệu

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Đình Bẩm

6. Cơ sở đàotạo:          Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

          7.1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án.

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác dạy học chuyên ngành bóng bàn, ngành GDTC, nhằm mục đích xác định nhóm PPDH phù hợp, để từng bước đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên chuyên ngành bóng bàn, ngành GDTC góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

            Đối tượng nghiên cứu: Nhóm PPDH môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành, ngành GDTC Trường Đại học TDTT Băc Ninh.

            Đối tượng Quan trắc: 7 chuyên gia, 20 giảng viên các Trường Đại học TDTT trên toàn quốc, 20 HLV các đội tuyển tỉnh thành ngành và đội tuyển Quốc gia. 46 sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

            7.2. Phương pháp nghiên cứu: Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 6 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư

phạm, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực nghiệm và phương pháp

toán học thống kê.

7.3. Những đóng góp kết quả mới của luận án.

- Những vấn đề lí luận về PPDH đại học được hệ thống hóa, bổ sung các kiến thức về lí luận và các vấn đề liên quan đến PPDH, các vấn đề trọng tâm đó là: Quan điểm về phương pháp, PPDH, PPDH đại học, PPDH TDTT, PPDH bóng bàn, cách phân loại PPDH đại học và PPDH TDTT. Những yêu cầu sư phạm và nguyên tắc đối với các PPDH đại học, PPDH TDTT, cách triển khai các PPDH và đánh giá kết quả học tập của sinh viên bóng bàn khi vận dụng nhóm PPDH.

- Dựa trên cơ sở lí luận và điều kiện thực tế của nhà trường, xác định nhóm PPDH  bóng bàn phù hợp với sinh viên chuyên ngành bóng bàn, ngành GDTC, xây dựng qui trình vận dụng các PPDH môn bóng bàn và thiết kế bài giảng, có tác dụng định hướng, hướng dẫn giáo viên của Bộ môn bóng bàn, nâng cao hiệu quả dạy học  bóng bàn ở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

- Luận án đánh giá được thực trạng sử dụng PPDH bóng bàn ở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, được phân tích và đánh giá: Về PPDH trong quá trình giảng dạy, hầu hết giáo viên Bộ môn chưa xác định được PPDH chủ đạo, chưa phối hợp được các PPDH để kích thích sự hứng thú trong quá trình học tập, tập luyện cho sinh viên. Thấy rõ nhất là giáo viên Bộ môn thường xuyên sử dụng các PPDH truyền thống chưa khai thác các PPDH hiện đại. Vì vậy, chất lượng giờ học chưa hiệu quả.

- Từ kết quả của đánh giá thực trạng, cơ sở lí luận và thực tiễn hiện nay của Bộ môn bóng bàn đã xác định được nhóm PPDH lí thuyết 7 PPDH và nhóm PPDH thực hành là 10 PPDH bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành, ngành GDTC. Các nhóm PPDH đã được lựa chọn phù hợp với mục tiêu dạy học, phù hợp với nội dung môn học, điều kiện thực tế ở Bộ môn và trình độ của sinh viên chuyên ngành bóng bàn, ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

- Luận án đã ứng dụng nhóm PPDH lí thuyết và thực hành trong quá trình thực nghiệm cho sinh viên và được đánh giá hiệu quả nhóm PPDH thông qua thi lí thuyết, thi thực hành, ý kiến phản hồi của sinh viên và thông qua hội đồng bình

giảng nhà trường. Nhóm PPDH bóng bàn ứng dụng cho sinh viên chuyên ngành, ngành GDTC bước đầu đã có hiệu quả nhất định.

 

Người hướng dẫn 1

 

 

PGS-TS Đồng Văn Triệu

Người hướng dẫn 2

 

 

PGS-TS Phạm Đình Bẩm

Nghiên cứu sinh

 

 

           Lê Vương Anh

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Thị Tươi (25/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Thạch (13/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thạch (21/06/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thu Hường (06/12/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Trương Đức Thăng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Bằng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Mai Thị Bích Ngọc (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Tiến Lâm (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phùng Xuân Dũng (02/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Đông Dương (17/05/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com