Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 5 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế  
Thông báo về việc triệu tập cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần thư VIII năm 2018
Thứ tư, 05:23' 10/10/2018

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 776 /TB-TDTTBN                              Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Lễ khai mạc

Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần VIII năm 2018

Căn cứ Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh;

Căn cứ Công văn số 1267/SVHTTDL-TDTT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Để thực hiện tốt kế hoạch phối hợp tổ chức buổi Lễ, Nhà trường thông báo triệu tập các cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần VIII năm 2018 cụ thể như sau:

            1. Đối tượng:

            - Trưởng phòng Công tác Học sinh, Sinh viên.

            - Trưởng khoa Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao; Y học TDTT; Quản lý TDTT.

            - Các bộ môn chuyên ngành: Mỗi bộ môn cử 01 giảng viên tham gia.

            - Sinh viên: Toàn thể sinh viên các khoá Đại học 51;52;53;54.

            2. Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 10 năm 2018

            3. Địa điểm: Sân Điền kinh 1

            Ghi chú:

Trong thời gian triệu tập cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần VIII năm 2018, thời khoá biểu giảng dạy và học tập có sự thay đổi, đề nghị giảng viên và sinh viên thường xuyên cập nhật, theo dõi thời khoá biểu trên Website của Nhà trường;

            Nhà trường đề nghị Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên; các Khoa; các Bộ môn cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ và thông báo tới toàn thể sinh viên được triệu tập để thực hiện đúng thông báo này.

 

Nơi nhận:                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để b/c);                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO,

- Phòng CT HS,SV;                                                                 QLKH & HTQT

- Các khoa;                                                                                  (Đã ký)

- Các Bộ môn chuyên ngành;

- Trung tâm TT,TV (đăng website);                                                               

- Lưu VT; ĐT,QLKH&HTQT (T30)                                         TS. Trần Trung

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thời khóa biểu tuần 10 của các khóa Đại học (mới) (10/10/2018)
 ▪  Quyết định số 921/QĐ-TDTTBN về việc phê duyệt danh sách cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần (08/10/2018)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 51 hệ đại học chính quy (04/10/2018)
 ▪  Quyết định về việc ban hành Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên (02/10/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 9 của các khóa Đại học (28/09/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 8 của các khóa Đại học (21/09/2018)
 ▪  Lịch học tập đầu khóa đại học 54 (đợt 2) (15/09/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 6, 7 của các khóa Đại học 51, 52, 53, 54 (mới) (14/09/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 5 của các khóa Đại học 51, 52, 53 và 54 (31/08/2018)
 ▪  Thông báo kế hoạch giới thiệu các bộ môn chuyên ngành cho khóa Đại học 54 (22/08/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com