Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 5 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Hành Chính, Tổng Hợp  
Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2018
Thứ sáu, 08:20' 12/10/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 786 /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 11  tháng  10  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2018

 

Kính gửi:        Các đơn vị

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục,

Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo đến toàn thể các cán bộ nhà trường có đủ tiêu chuẩn chuẩn bị hồ sơ cá nhân (bao gồm: Báo cáo thành tích - theo mẫu gửi kèm) gửi về phòng Hành chính, Tổng hợp trước 17h ngày 22/10/2018 để nhà trường làm thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”.

Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” đối với cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục như sau:

a)    Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b) Đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn so với thời gian quy định tại điểm a khoản này là 05 năm;

c) Đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương;

d) Có đủ thời gian công tác quy định tại điểm a khoản này nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương;

đ) Cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ xem xét, đề nghị khen thưởng; đối với cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, nay đơn vị giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của đơn vị đó có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét, đề nghị khen thưởng.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Lưu: VT, HCTH, C3.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HCTH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (04/10/2018)
 ▪  Lịch sử hình thành và phát triển phòng Hành chính, Tổng hợp (09/03/2018)
 ▪  Thông báo về việc nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (26/01/2018)
 ▪  Mẫu báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 (đã sửa) (09/01/2018)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Thể dục các trường phổ thông năm 2017 (12/06/2017)
 ▪  Kế hoạch phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu (20/02/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com