Tiếng Anh-English

Ngày 22 tháng 9 năm 2019
Lịch&Thời khóa biểu
  Đăng nhập
 Phòng đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 Khoa Giáo dục thể chất
 BM Bóng chuyền
 BM Bóng Rổ
 BM Bắn Súng

 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 Khoa Kiến thức cơ bản

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com