Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 3 năm 2018
  Đăng nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 33

Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 18 tháng 03 năm 2018

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

12

9h:00 Hội ý Ban giám hiệu (A3) 13h30: Giao ban trường (A2)

15h30: Họp BTC Lễ kỷ niệm ngày 26,27/3 và ngày chạy Olympic (A2); Tp: QĐ

Thứ 3

13

7h30: Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của sinh viên năm 2017 (E1-E4); Tp: QĐ, Ban chủ nhiệm đề tài, CB,GV hướng dẫn  

Thứ 4

14


 14h: Tập huấn phần mềm QLĐT (phòng Lab); TP: Giáo vụ các bộ môn, Đào tạo (Đ/c Chung), TTTTTV, Cty Thiên An

Thứ 5

15


8h:00 Bảo vệ đề cương cao học K26 lần 2 (T3TV); TP: QĐ
 

Thứ 6

16

8h:00 Họp Ban khai thác dịch vụ-Đào tạo (A2); Tp: Ban khai thác DVĐT.

9h: Họp BĐA trường trọng điểm (A2); TP: QĐ
14h30: Họp BTC Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2018 (A2); Tp: QĐ
         Thứ 7
            17   
   

Chủ nhật

18

7h:00: Đón tiếp học viên GDQP khóa 10 đợt 1 Trường ĐHKTKTCN (Sân ĐK1); TP: TTGDQPAN
 
Ghi chú:  Lịch làm việc mùa đông thay đổi từ tuần 12 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h30- 17h30) 


 

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com