Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 1 năm 2018
Đăng ký  Đăng nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 25

Từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01 năm 2018

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

15

8h00: Hội ý BGH + xét hết hợp đồng tháng 12

9h00: Bảo vệ kế hoạch năm 2018 ( các đơn vị còn lại) (A2)
13h30: Giao ban trường (A2)

Thứ 3

16

8h00: Họp Ban chỉ đạo đề án phát triển trường (A2); Tp: QĐ (Chuyển sang sáng thứ 4)
 14h00: Họp Ban khai thác dịch vụ (A2)

Thứ 4

17


8h00: Họp Ban chỉ đạo đề án phát triển trường (A2); Tp: QĐ

8h30: Họp Hội đồng ban giám khảo (lý thuyết+ thực hành) Hội giảng (A2)


15h00: Sinh hoạt chuyên môn (HTA); TP: Toàn thể CB, GV, CNV, HLV ( Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung)

Thứ 5

18

8h00: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường NCS Nguyễn Thu Hường (T3TV); Tp: QĐ, KM, NCS, các nhà khoa học quan tâm

8h30: Tham dự cuộc họp Ban chấp hành LĐĐKVN lần thứ 5 khóa VI (2014-2018); Tp: GM (Tổng cục TDTT)
 14h: Họp BTC Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018 (A2); Tp: QĐ

16h: BGH làm việc với Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội. (A2). TP: TB.

Thứ 6

19

 8h: Đoàn cán bộ đi tham dự Hội thảo tại Đài Loan ; Tp: QĐ
14h00: Dự Hội nghị BCH năm 2018 (BVHTTDL); Tp: GM
         Thứ 7
                 20
   

Chủ nhật

21

   
Ghi chú:  Lịch làm việc mùa đông thay đổi từ tuần 12 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h30- 17h30) 


 

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com