Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 6 năm 2019
  Đăng nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 47

Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

24

9h: Hội ý BGH (A3)
Coi thi THPT Quốc gia từ 24 - 27/6; TP: QĐ
 

Thứ 3

25

   

Thứ 4

26

   

Thứ 5

27

  15h: Tổng cục TDTT làm việc với BGH (A2); TP: TB

Thứ 6

28

8h: Bảo vệ luận án cấp trường NCS Hà Mười Anh (T3TV); TP: QĐ, GM
9h: BGH làm việc với các cán bộ hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ (A2); TP: BGH, TCCB, thông báo, bộ phận tổng hợp dự
 
        Thứ 7
29
   

Chủ nhật

30

   
Ghi chú:  Lịch làm việc mùa hè thay đổi từ tuần 37 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 14h - 18h) 


 

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com